Προνόμια TMIClub

Αποζημίωση

Οn line αναγγελία και ενημέρωση

Ο Άνθρωπος σας 24 ώρες 365 ημέρες

Προσωποποιημένη Εξυπηρέτηση

Online επικοινωνία στο 210 6727591

Ο Άνθρωπός σας 24 ώρες 365 ημέρες

Εξειδίκευση tailor made

Προγράμματα για Φαρμακοποιούς, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια, Παιδικούς Σταθμούς, Ιατρούς Οπτικούς και Εργαζόμενοι ΟΣΥ

Νομική Βιβλιοθήκη

Οι όροι των συμβολαίων σας, πλήρες  λεξικό και η Ασφαλιστική Νομοθεσία για να γνωρίζετε τα δικαιώματα σας

Εξατομικευμένη Πληροφόρηση

Γιατί όλα σας τα συμβόλαια, οι πληρωμές, η επικοινωνία μαζί μας είναι στη διάθεσή σας on time

Ποιοτικός Έλεγχος

Σε κάθε ανανέωση με ότι πιο σύγχρονο διαθέτει η Ασφαλιστική Αγορά σύμφωνα με τις εν εξελίξει ανάγκες σας

Καινοτομία με μελέτη Traffic light

Προσφέρει την τεχνογνωσία σε πέντε λεπτά να σχεδιάσετε ένα tailor made ασφαλιστήριο με τις παροχές που σας ταιριάζουν στο κόστος που επιθυμείτε

Χρηστικό

Μπορείτε να ενημερωθείτε από όπου και να βρίσκεστε για τα συμβεβλημένα Νοσοκομεία, Συνεργεία, Οδική Βοήθεια κλπ